VI KJØRER NÅ CLOSE OUT SALG PÅ EVINRUDE

Vi tømmer nå lagrene for Evinrude Motorer i størrelser fra 50 – 225 HO.

BRP legger ned produksjon av Evinrude E-TEC og E-TEC G2
Garantiforpliktelser ivaretas

Bombardier Recreational Products (BRP) har besluttet å legge ned produksjonen av Evinrude E-TEC og E-TEC G2
utenbordsmotorer ved fabrikken i Sturtevant, Wisconsin. Garantiforpliktelser ovenfor kundene opprettholdes.